bogudgivelser etc.


Bogudgivelser, artikler og andet fra medlemmerne


Her kan du orientere dig om andre medlemmers bogudgivelser etc. i form af flyers, anmeldelser og lign. Er du selv forfatter eller bidragsyder til en faglig udgivelse, kan du sende materiale til psykolog@hannelarsson.dkSamfundet er ramt af ADHD - en kronik af Lars Rasborg bragt i Information d. 16. februar 2011


Milieu therapy with neglected children: Treatment in a caring relationship, artikel af Lars Rasborg i International Forum of Psychoanalysis,

http://dx.doi.org/10.1080/0803706X.2014.936504


Stilfærdig omsorgssvigt, kronik af Lars Rasborg, Information d. 17. december 2013. www.socialpolitisk-forening.dk


Miljøterapi i gruppe og organisation, Akademisk forlag 2013

af Lars Rasborg


Spejling og jeg-støtte. Metodeoversigt (2014)

af Lars Rasborg


Miljøterapi med børn og unge, 3. udg., Akademisk Forlag 2016 (udkommet 2. nov.)

af Lars Rasborg

Bogen adskiller sig fra tidligere udgaver ved at metoderne spejling og jeg-støtte beskrives mere konkret og med flere varianter end hidtil. Desuden er der tilføjet syv helt nye kapitler om antisocial adfærd, magtanvendelse, livshistoriske samtaler, hjemlighed, stimulering, psykoterapi og børnepsykiatriske diagnoser.


Gådefulde menneske. Tanker om eksistens. Forlaget ERT 2018. Udkommer 19. januar.

af Lars Rasborg

En samling "små tekster om barnet, forældrene og samfundet. Om psykologi, biologi, fysik og erkendelse. Om det gådefulde menneske, hjernen og det normale i det syge."

Bogen er med akvareller af Olafur Eliasson.

Yderligere oplysninger på www.lrpsykolog.dk


Brug Gruppen - psykodynamisk gruppeterapi

Red. Jan Nielsen og Per Sørensen

Hans ReitZels forlag 2013


Psykoterapeutisk Praksis

af Claus Haugaard Jacobsen og Karen Vibeke Mortensen,

Hans Reitzels Forlag, 2013


Tværfaglig supervision

af Preben Bertelsen, Claus Haugaard Jacobsen og Nicole Rosenberg

Udkommer sommeren 2013 På Hans Reitzels forlag


Det taler. Psykoanalytiske dialoger

red. Judy Gammelgaard, Birgit Bork Mathiesen og Kathrine Zeuthen, Akademisk forlag, 2012


Attention and Creation

Growth in the vertices of W.R. Bion

af Fin Egenfeld-Nielsen


Frås og Faste, spiseforstyrrelser i klinisk og kulturel belysning. Redaktion: Susanne Lunn, Kristian Rokkedal og Bent Rosenbaum


Liselotte Grünbaum og Karen Vibeke Mortensen: Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge, bind 1 og 2. Reitzel 2016.

Bin 1 har undertitlen "En grundbog om teorier og arbejdsmetoder".

Bind 2 har undertitlen "Et område i udvikling" og handler om hvilke krav arbejdet som børneterapeut stiller til terapeuten både faglig og personlig karakter, og den nuværende danske uddannelse skildres.

Derefter følger kapitler om praktiske erfaringer skrevet af forskellige specialestuderende ved Ålborg Universitet, og om terapi af omsorgssvigtede og svært traumatiserede børn.


Joerg Rasche and Thomas Singer: Eurpe`s Many Souls. Cultural Complexes and IOdentities. Springerjournalsandbooks.com

- se annonce her


Lars Rasborg: Metodevalg i en dynamisk pædagogisk pralsis. Akademisk forlag 2021.

Bl.a. relevant for psykologer og læger, der rådgiver forældre og vejleder pædagoger og lærere.