Forside

FÆLLESFORENINGEN (FPAP) er

paraplyorgansisation for en række foreninger, der tilsammen repræsenterer godt 450 psykoterapeuter læs mere



DSPP inviterer FPAPs medlemmer til


DSPP medlemsmøde 26.8.2022kl.16.00-17.30

Overlæge, speciallæge i psykiatri, Francisco Alberdi vil tale om

"Korttids psykodynamisk psykoterapi. Fra Freud til Della Selva, med et kort ophold på vejen" 

Foredraget handler om den historiske baggrund, aktuel status hvad angår specifikke fokusområder, relationens betydning, emotionernes rolle og specifikke interventioner. Det hele rundes af med et kort overblik over evidens for effekt.

 

Sted: Psykiatrifondens lokale ”Støbeskeen” på Hejrevej 43, 2.sal 2400 København

Tilmelding til psykolog@hannelarsson.dk senest14.8.2022

Medlemsmødet er gratis for DSPPs medlemmer

Gæster bedes indbetale kr 50 til DSPPs konto i

DanskeBank: reg 1551 kt 2496321


 

Med hilsen fra bestyrelsen


Fælleskonference 2021


Temaet er Hemmeligheder og løgne


           Fællesforeningen inviterer alle interesserede til at deltage i 13.Fælleskonference

                                             

                                     12. - 13. november 2021 på Liselund i Slagelse

                                                


                                                            Se program for 2021 her


            FPAP

Refleksionsgruppe om aldring i foråret 2022. Se program og tilmelding her

Tilmelding er slut


GAS Gruppeanalytisk Selskab/IGA optager nye medlemmer i den fortløbende mediangruppe.

Se information på www.iga-kbh.dk 



 

Bogudgivelser:

Lars Rasborg: Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis. Akademiksk Forlag 2021

Lars Rasborg: Gådefulde menneske. Tanker om eksistens. Med akvareller af Olafur Eliasson. Forlaget ERT, 2018. Se under bogudgivelser.

Lars Rasborg: En psykiatri uden psyke. Kronik i Kristeligt Dagblad 22. marts 2017:

http://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/en-psykiatri-uden-psyke 

Lars Rasborg: Miljøterapi med børn og unge. Akademisk Forlag 2016

Liselotte Grünbaum og Karen Vibeke Mortensen: Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge, bind 1 og 2. Reitzel 2016 - se under Bogudgivelser

Joerg Rasche and Thomas Singer: Europa´s Many Souls - se under Bogudgivelser, artikler oa.


.                         

                                                                         

Hjemmesiden redigeres af Hanne Larsson. Send materiale til psykolog@hannelarsson.dk